Apachova databáze volačekReset
Volačka DX Výskyty Poslední datum Akce
(Do)Registrace volačky Mapa

Hledat a filtrovat
informace můžete tak, že zadáte hledané slovo do buňky pod názvem sloupce.
Řazení výsledků
můžete změnit kliknutím na šipky vedle názvu sloupců.
Lokátor:
pokud má volačka uvedený i domácí lokátor, znamená to, že je registrovaná a může být zobrazena v mapě.
Výskyt
znamená, kolikrát byla volačka nalezena v denících od května 2018.
Poslední datum
značí, kdy naposledy byla daná volačka v éteru. Filtrovat můžete výběrem dvou datumů.

Databáze volaček zobrazuje aktivní CB a PMR uživatele. Podmínkou pro zobrazení v mapě www.cbpmr.info je, že se musíš objevit minimálně ve třech denících jiných CB nebo PMR operátoru a spojení nesmí být starší než 1 rok. Data se berou z deníků cbpmr.cz a cbdx.cz. Pro registrované na cbpmr.cz ještě platí, že je potřeba udělit souhlas se zobrazováním volačky a domácího lokátoru, a to na tomto odkaze: https://www.cbpmr.info/volacky/