(Do)Registrace volačky


Chci získat 329CZ pro DX provoz na CB (SSB+FM)
Dávám tímto souhlas provozovateli CBPMR.INFO k použití svého volacího znaku a domácího lokátoru k zobrazení v mapě portablů a uživatelů.

Mapa volaček zobrazuje pouze aktivní CB a PMR uživatele. Podmínkou pro zobrazení v mapě je, že se musíš objevit minimálně ve třech denících jiných CB nebo PMR operátoru a spojení nesmí být starší než 1 rok. Data se berou z deníků cbpmr.cz a cbdx.cz

Jak na výběr volačky